Algemene voorwaarden:

– Het cursusjaar duurt 10 maanden en loopt van september t/m juni.

– Voor het volgen van de lessen is lesgeld verschuldigd.

– Betaling geschiedt per automatische incasso.

– Tweemaandelijkse betalingen worden geïnd voor het begin van de tweemaandelijkse termijn. Betaling per half cursusjaar voor 1 september en 1 februari. Betaling per heel cursusjaar voor 1 september.- Bij het niet voldoen aan de betalingsverplichting wordt de nota, verhoogd met alle incassokosten, na ingebrekestelling ter invordering aan de deurwaarder overgedragen.

– Leerling die niet aan de betalingsverplichting heeft voldaan, kan de toegang tot de lessen ontzegd worden.

– Inschrijving geldt tot wederopzegging. Er geldt een opzegtermijn van 1 maand, ingaande datum dagtekening.   Opzegging dient schriftelijk te gebeuren (Overhorst 35, 5707 PP te Helmond) of per mail (info@balletstudioankdevoogd.nl). 

– Mondelinge opzeggingen worden niet verwerkt.

– Gemiste lessen kunnen, in overleg, binnen het cursusjaar ingehaald worden.

– Schoolvakanties gelden ook voor de balletstudio.

– Tijdens individuele vakanties kan men het lidmaatschap niet stopzetten.

– De balletstudio aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid bij verlies of diefstal.

– Deelname aan de lessen geschiedt op eigen risico.

– Publiek tijdens de lessen is niet toegestaan.

– Tevens geeft u op het inschrijfformulier aan op de hoogte te zijn van de hieronder beschreven privacy verklaring gehanteerd door balletstudio Ank de Voogd

 

 

Privacyverklaring Balletstudio Ank de Voogd

U heeft zich aangemeld bij Balletstudio Ank de Voogd. Middels een inschrijf- en machtigingsformulier zijn er persoonsgegevens verstrekt en hebt u zich akkoord verklaard met de algemene voorwaarden.

 

De volgende persoonsgegevens worden door ons verwerkt:

Voor- en achternaam

adres en woonplaats

geboortedatum

telefoonnummer

maildadres

bankrekeningnummer met tenaamstelling in geval van automatische incasso

 

Waarom gebruiken wij uw gegevens:

– Om u te informeren of contact met u op te nemen over zaken die nodig zijn om onze diensten te kunnen leveren

– Om u nieuwsbrieven te sturen

– Om de opdracht tot automatische incasso te kunnen verwerken

– Om de betalingen te verwerken gedaan aan Balletstudio Ank de Voogd

 

Hoe worden uw gegevens verwerkt:

– de adres- en persoonsgegevens worden bewaard in mappen

– de adresgegevens worden tevens bewaard in een kaartenbak in de balletstudio

– de gegevens m.b.t. de automatisch incasso worden digitaal verwerkt in het systeem van de bank

 

Hoe lang bewaren wij uw gegevens:

– We bewaren de gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk. Bij opzegging van het lidmaatschap worden de gegevens na 2 maanden vernietigd behoudens die gegevens die volgens de belastingwetgeving 7 jaar bewaard dienen te worden.

 

Delen van gegevens met derden:

Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze diensten en overeenkomst.

 

Gegevens aanpassen/wijzigen:

U heeft het recht om de persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Balletstudio Ank de Voogd

Overhorst 35

5707 PP Helmond

06-24564606

info@balletstudioankdevoogd.nl

www.balletstudioankdevoogd.nl


Gister naar de finale van SYTYCD gekeken, morgen naar het Speelhuis voor de dansvoorstelling Rocco. Je bent dansliefhebber of niet.....

Niet gecharmeerd vd sportschool? Wel graag bewegen? Bodyfit, Pilates en Zumba! Bij ons kleine groepen, aandacht, goede begeleiding en sfeer!

Na lange tijd van afwezigheid zijn we weer actief op Facebook!

Wil je zeker zijn v.e. plekje in de les van jouw voorkeur? Wacht dan niet tot de open lesweek maar meld je nu alvast aan voor een proefles!

Op 2 september starten onze lessen. De 1e week is er weer open lesweek. Mooie gelegenheid om kennis te maken met de diverse disciplines.

Vanavond eerste zumba les vd zomercyclus. Ook niet leden kunnen meedoen! Mooie kans vrijblijvend te kijken hoe onze zumba lessen eruit zien!

www.fotopeet.nl