De balletstudio hanteert 3 betalingstermijnen: tweemaandelijks, half- en heel cursusjaar.

De contributie wordt via automatische incasso geïnd. Er is een opzegtermijn van 1 maand, 

ingaande datum opzegging.

Inschrijving is € 10,00 en wordt bij de eerste afschrijving verrekend.

Rekeningnummer: NL79RABO0143583271

Er wordt geen contant geld geaccepteerd!

 

Betaling per 2 maanden:

1 leerling/les per week 50,00 
2 leerlingen/lessen per week 96,00 
3 leerlingen/lessen per week 138,00 
Algemene dansvorming  42,00 
Peuterles / spitzenles  36,00 

Pilates

  58,00 

Betaling per half cursusjaar:

1 leerling/les per week 120,00 
2 leerlingen/lessen per week 232,00 
3 leerlingen/lessen per week 338,00 
Algemene dansvorming 101,00 
Peuterles / spitzenles 86,00 
Pilates 140,00 

Betaling per heel cursusjaar:

1 leerling/les per week 230,00 
2 leerlingen/lessen per week 444,00 
3 leerlingen/lessen per week 646,00 
Algemene dansvorming 193,00 
Peuterles / spitzenles 166,00 
Pilates 265,00 

 

Leergeld Helmond:

Deze stichting maakt het mogelijk dat kinderen van ouders met een inkomen dat niet toereikend

is, deel kunnen nemen aan activteiten voor hun persoonlijke ontwikkeling. Meer weten?

leergeld.helmond@planet.nl / Braakse Bosdijk 2, 5703 HZ te Helmond / 0492-522828 

www.fotopeet.nl